Quotes 2021

LLICÈNCIES ANUALS RFETA, HOMOLOGADES ÀMBIT ESTATAL, TEMPORADA 2021

LlicènciaFins als 14 anys

15,70€per any

LlicènciaMajors de 14 anys

57,30€per any

QUOTES ANUALS CLUB ARC MONTJUÏC 2021

Fins a 7 anys

0,00€ per any

De 8 a 17 anys

60,00€ per any
  • Descomptes per quotes Familiars**

Majors d'edat

130,00€ per any
  • Descomptes per quotes Familiars**

* Matrícula d'entrada socis nous i/o provinents d'altres Clubs (Cursetistes = Gratuït).
** Per a les famílies que tinguin més d'un soci i convisquin en el mateix habitatge s'aplicarà un 10% de descompte sobre la quota.

Copyrights © 2022 & Tots els drets reservats al Club Arc Montjuïc.